Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Poradna > Anestezie

AnestezieTéměř každý už se setkal s tím, že jeho zvířátko muselo absolvovat narkózu. Ať už jde o banální nebo vážné zákroky, plánované výkony, zákroky urgentní…Mezi laickou veřejností koluje mnoho nesprávných, případně zkreslených informací o anestezii u zvířat. Pokusím se Vám přiblížit tuto oblast z pohledu majitele.
Úhel pohledu na narkózu se liší, lékař a klient se na tento problém dívají odlišně.

Lékař zvažuje vhodnost anestetika ve vztahu k plánovanému výkonu, stavu zvířete, jeho věku, potřebné délce a hloubce narkózy pro daný výkon, řeší i ekonomickou stránku, akceptovatelnou klientem. Majitel chce vždy narkózu „slabou a krátkou“, protože má o svého miláčka strach a nechce ho zbytečně zatěžovat.

Čím může průběh narkózy pozitivně ovlivnit majitel?

(Při plánovaných zákrocích):

Doporučujeme mít zvířátka odčervená, zbavené parazitů cca 3 týdny před zákrokem. Je vhodný dopředu provedený kontrolní odběr krve, který mnoho vypoví o zdravotním stavu, fungování jater a ledvin a o krevním obraze. Tyto informace jsou pro lékaře pomůckou při volbě typu anestetika.

Pacient má před narkózou hladovku. Její délku dohodnete s Vaším lékařem- délka hladovky se liší u kočky, psa, vzhledem k věku zvířete, jeho stavu a samozřejmě podle typu operace. Hladovka zabrání zvracení a komplikacím při anestezii. Obecně se hladovka pohybuje od 6 do 12 hodin. Vodu mohou zvířata dostávat ještě dvě hodiny před zákrokem.

Zvířátko přiveďte do ordinace v dohodnutou dobu. Záleží na povaze pejska a na zvyklostech kliniky. Někdy je pacient více stresovaný přítomností nervózního majitele – pak je vhodnější pobyt v hospitalizačním oddělení, kde je klid, chládek (obzvlášť v horkých letních měsících se zvíře aklimatizuje po cestě autem), jindy je příjemnější, aby zůstal majitel se svým psíkem co možná nejdél a minimalizuje se pobyt v neznámém prostředí. Obvykle to správně odhadne lékař, který vás oba dobře zná.

Obecné (laické) dělení anestezie:

  • inhalační, injekční=(podle způsobu aplikace)
  • úplná, neúplná=(podle stavu vědomí)
  • krátkodobá, dlouhodobá=(podle délky trvání)

(Ponechám to dělení, protože laik vnímá opravdu tyto varianty. Buď jeho zvířátko anestetikum vdechuje, nebo ho dostalo injekčně….a dále je v celkovém spánku = nevnímá nic, nebo je uspané částečně). Lékař vnímá vedení anestezie jinak, jde o různé mezistupně spánku, blokování bolestivosti, pohyblivosti, různé formy aplikace léčiv, jejich kombinace – ale to obvykle majitel nevnímá jako prioritu.

Volba typu narkózy je hlavně úlohou lékaře. Souvisí se správným výběrem pro daný výkon, pro konkrétního pacienta a souvisí také s technickým vybavením kliniky.

Pojďme jednoduše popsat jednotlivé narkózy – jak se podávají, co znamenají pro pejska a jeho majitele. Zmíníme se také o jejich výhodách a nevýhodách.

Inhalační

Hlavní anestetikum (isofluran, halotan)je vdechované. Co narkóze předchází? Psík dostane premedikaci podanou injekčně (do svalu, do žíly). Jedná se o lék, který pacienta nakrátko uspí, zrelaxuje a umožní zavedení „dýchací trubičky“. Bez tohoto mezistupně není možné do průdušnice zavést dýchací kanylu, neboť zvíře by kašlalo, kousalo a uteklo pryč. Tady přichází častá otázka klienta: „…ale vždyť to má být narkóza inhalační…Co mu to pícháte??! Takže: náš pacient je uspaný injekčně na 5 minut, zavede se endotracheální trubička do průdušnice, injekční sedativum rychle vyprchá a dále funkci anestetika přebírá vdechovaná látka. Velkou výhodou je možnost dokonale ovlivňovat délku a hloubku narkózy.

Psík nejprve podstupuje nebolestivé holení, dezinfekci, kdy nemusí být v hlubokém spánku. Spánek se prohloubí postupně podle potřeby zákroku. To samé platí při ukončování operace, kdy se intenzita narkózy snižuje a zvíře se budí. Je výhodou, že používaný přístroj monitoruje množství kyslíku v krvi, frekvenci dechu, puls, je schopný dýchat za zvíře ve chvíli zástavy dechu, atd. Dnes je inhalační anestezie obvyklým standardem pro všechny chirurgické zákroky. Dopředu zpřístupněná žíla a nitrožilní kanyla je požitá k aplikaci léků, infuzí a v případě komplikací k urgentnímu zásahu. Samozřejmě se toto všechno odráží ve vyšší ceně narkózy, ale náklady na materiál a pracnost jsou vždy výhodou pro vašeho pacienta.

Injekční

Látka se vpíchne do svalu, nebo do žíly. I zde se dá měnit hloubka narkózy podle typu použitých léků jejich kombinací a přidáváním. Chce to značnou zkušenost a cit anesteziologa, protože zohledňuje výběr léků, jejich kombinaci a množství s ohledem na zdravotní stav zvířete, vzhledem k potřebám samotného zákroku v souvislosti s jeho bolestivostí, délkou atd.

Doba trvání a hloubka narkózy

Jsou opět jinak vnímané majitelem a jinak lékařem. Někdy je vhodné pozvolné probouzení pacienta, jindy je nutný rychlý návrat k vědomí, při méně bolestivých zákrocích (převazy, rtg, revize rány) postačuje sedace, tj. neúplná narkóza, naopak jindy podle majitele „lehká věc“ není technicky zvládnutelná bez celkového uspání.

Všechny varianty mají svoje přesné indikace. Vždy je důležité, aby majitel věděl a chápal, co se s jeho pejskem nebo kočičkou děje a proč je tomu tak. Osvědčilo se mi hovořit o těchto věcech dopředu na předoperační konzultaci, kdy nejsme vystaveni stresu , časovému tlaku a je dostatek času na zodpovězení všech otázek. Obezřetnost je vhodná při takzvaných „probouzečkách“, velmi efektních pro klienta, kdy psík po podání protilátky vyskočí rovnýma nohama. Tento typ sedace vypadá z pohledu klienta velmi šetrně, ale je často nevhodný pro staré pacienty s onemocněním srdce. Proto je někdy dobré volit jiný druh anestetika.

Někdy naopak majitel trvá na ošetření „bez uspání“, přičemž zbytečně vystavuje svého kamaráda stresu, opakování rentgenových snímků, bolestivé manipulaci, což považuji za zbytečné.

Dbejme společně, aby narkóza byla pro našeho malého pacienta co nejšetrnější, nejméně zatěžující, ale aby ho chránila před zbytečnou bolestí, stresem, nepříjemnou manipulací a aby umožnila vykonat vše nutné pro zlepšení jeho zdraví a pohody.

Nebojte se o všem dopředu diskutovat, ptejte se, abyste rozuměli a měli jistotu, že společně vybereme to nejlepší, co lze.